การตบลูกและวิธีเล่น วอลเล่ย์บอล

SBO

กีฬาวอลเล่ย์บอลการตบลูกและวิธีเล่น

การตบเป็นทักษะ  สำคัญประการหนึ่งที่สำคัญในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลเพราะต้องใช้การตบลูกวอลเล่ย์บอลเป็นยุทธวิธีในการทำคะแนนที่ผู้เล่นโดยทั่วไปนิยมใช้มากที่สุดการตบเป็นการนำลูกจากที่สูงเพื่อให้ข้ามตาข่ายไปยังแดนฝ่ายตรงข้ามการตบจึงเป็นทักษะที่ค่อนข้างยากเพราะผู้เล่นต้องกระโดดขึ้นไปเล่นบอลกลางอากาศดังนั้นถ้าผู้เล่นสามารถกระโดดได้สูงจะได้เปรียบคู่ต่อสู้มากกว่า และจะได้คะแนนดีถ้าตบลงแดนฝ่ายตรงข้าม

จากความก้าวหน้าในกลวิธีการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลซึ่งได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและอย่างกว้างขวางการตบจึงได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาและเพิ่มเติมวิธีการใหม่ๆเพื่อหลีกเลี่ยงการสกัดกั้น แม้ว่าเทคนิคการเล่นกีฬาชนิดนี้จะล้ำหน้าไปเพียงใดก็ตามสิ่งที่ผู้เล่นทุกคนจะต้องทำนำมาซึ่งต้องการความก้าวหน้าในด้านการกีฬาวอลเลย์บอลควรปฏิบัติคือขั้นพื้นฐานของการตบลูกวอลเล่ย์บอล ที่ถูกต้อง

วิธีการบังคับทิศทางลูกบอลมือของผู้ตบลูกบอลในการตบลูกบอลผู้ตบจะต้องใช้ทุกส่วนของมือเพื่อสัมผัสลูกบอลให้มากที่สุดเพื่อสร้างโอกาสในการบังคับทิศทางลูกบอลให้พุ่งไปตามทิศทางที่ต้องการส่วนของลูกบอลที่ถูกตบการเคลื่อนที่ของลูกบอลเป็นไปตามทิศทางของแรงจากมือที่ตบดังนั้นถ้าผู้ตบส่งแรงผ่านมือไปที่บริเวณหลังลูกบอลลูกบอลจะพุ่งออกข้างหน้าถ้าส่งแรงผ่านมือไปที่บริเวณซีกซ้ายของลูกบอลลูกบอลจะพุ่งออกทางขวาและในทางตรงข้ามเราจึงต้องฝึกการบังคับลูกให้ดี