คุณสมบัติของนักกีฬา ที่ดี

SBO

คุณสมบัติของนักกีฬาที่ดี

ปัจจุบัน ในบ้านเราหันมาสนใจการเล่นกีฬากันมากขึ้น โดยเห็นได้จากมีการส่งเสริมการเล่นกีฬาในหลายประเภท เช่น จัดให้มีสนามกีฬามากขึ้น นอกจากนี้รัฐบาลยังมีงบประมาณในการจัดสรรอุปกรณ์กีฬาต่างๆ ในกับสถานศึกษามายิ่งขึ้นกันอีกด้วย สำหรับกีฬาที่น่าสนและสามารถเล่นกันได้ทุกเพศทุกวันมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท ยกตัวอย่างเช่น แบดมินตัน วอลเลย์บอล ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน วิ่ง ปิงปอง ตะกร้อ เป็นต้น และสำหรับคุณสมบัติของนักกีฬาที่ดีที่ถ้าคุณสามารถทำได้จะช่วยให้คุณเล่นกีฬาได้ดีจะได้แก่

1. เป็นผู้ที่มีน้ำใจเป็นนักกีฬา หรือก็คือรู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักการให้อภัย รวมทั้งต้องเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยในตัวเอง และมีความอดทนอดกลั้น เพราะนักกีฬาที่ดีถ้าคุณขาดระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมหรือการปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทกันแล้วล่ะก็ รับรองได้เลยว่าคุณจะไม่สามารถเล่นกีฬาได้ดี นอกจากนี้ถ้าคุณไม่มีความอดทนมากพอต่อความยากลำบากในการฝึกซ้อมก็จะส่งผลให้คุณเล่นกีฬาได้ไม่ดีด้วยเช่นกัน

2. ควรเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง เพราะจะส่งผลให้คุณสามารถเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าคนที่มีร่างกายไม่สมบูรณ์หรือมีสุขภาพร่างกายอ่อนแอนั่นเอง

3. เป็นผู้ที่มีความนอบน้อมถ่อมตน เชื่อฟังคำสั่งสอนและคำแนะนำจากผู้รู้หรือโค้ชที่ทำการฝึกสอน

เพียงมีคุณสมบัติทั้ง 3 ข้อที่กล่าวมาก็รับรองได้เลยว่าคุณจะสามารถเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นนักกีฬา ที่ดีได้อย่างแน่นอน